DOM Nedir

Dinlaz Yazılım

DOM Nedir

,w3c, dom, html, xml, programlama, web tasarım, şablon, kod yapısı

W3C, DOM tanımını şu şekilde yapmaktadır: “W3C Document Object Model (DOM), programların ve komut dosyalarının bir belgenin içeriğine, yapısına ve stiline dinamik olarak erişmesini ve güncellemesini sağlayan bir platform ve dilden bağımsız bir arayüzdür.”02 Şubat 2021

DOM (Document Object Model) Nedir?

W3C, DOM tanımını şu şekilde yapmaktadır: “W3C Document Object Model (DOM), programların ve komut dosyalarının bir belgenin içeriğine, yapısına ve stiline dinamik olarak erişmesini ve güncellemesini sağlayan bir platform ve dilden bağımsız bir arayüzdür.” DOM sayesinde HTML veya XML elemanları ile programlama veya script dilleri arasında haberleşme sağlayarak daha etkileşimli web siteler yapılabilmesini sağlar. DOM, Javascript, PHP, ASP, Java vb. birçok dile destek verir. 

DOM Yapısı

DOM Yapısını bir ağaç olarak düşünebilirsiniz. En tepede yani kökte HTML etiketi, onun altında ise içerisine yazılmış diğer etiketler bulunur. Örnek olarak sayfa yapısını DOM yönünden inceleyelim.

<!DOCTYPE html>


<html>


<head>


</head>


<body>


<div>


<p>Dinlaz Yazılım</p>


</div>


</body>


</html>


DOM'un Özellikleri

Window Object: Pencere Nesnesi her zaman hiyerarşinin en üstündedir.

Document object: HTML belgesi bir pencereye yüklendiğinde, belge nesnesi haline gelir.

Form Object: Bu tarafından temsil edilmektedir formu etiketleri.

Link Objects: Bağlantı etiketleriyle temsil edilir.

Anchor Objects: Bir href etiketleriyle temsil edilir.

Form Control Elements: Form, metin alanları, düğmeler, radyo düğmeleri ve onay kutuları vb. Gibi birçok kontrol öğesine sahip olabilir.

write (“string”): verilen dizeyi belgeye yazar.

getElementById (): verilen id değerine sahip öğeyi döndürür.

getElementsByName (): verilen ad değerine sahip tüm öğeleri döndürür.

getElementsByTagName (): verilen etiket adına sahip tüm öğeleri döndürür.

getElementsByClassName (): verilen sınıf adına sahip tüm öğeleri döndürür.